Παρακάτω παρουσιάζονται οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας www.sportado.gr τους οποίους ο κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά, ενώ υποβάλλοντας το κάθε αίτημα του σημαίνει ότι αποδέχεται τους όρους αυτούς. Η ατομική επιχείρηση Δήμητρα Μέξη, με Α.Φ.Μ. 108383852 Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου και Αρ. ΓΕΜΗ 030122313000, που παρακάτω θα αναφέρεται σαν ¨επιχείρηση¨ ή ¨εταιρεία¨  παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου www.sportado.gr υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003) και του κοινοτικού δικαίου. Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και αυτές που θα προστεθούν μελλοντικά  υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο κάθε επισκέπτης του συγκεκριμένου ιστότοπου έχει την ευθύνη της πρόσβασης σε αυτόν και πιθανά κόστη τα οποία μπορούν να προκύψουν από τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο. Επιπλέον ο χρήστης είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει όλα τα τεχνολογικά μέσα που απαιτούνται για την πρόσβαση και πλοήγηση στις σελίδες του www.sportado.gr.   

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία την οποία παρέχει το www.sportado.gr οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται. Η εγγραφή του σαν μέλος είναι προαιρετική καθώς δεν απαιτείται η εγγραφή του επισκέπτη για την πραγματοποίησης κάποιας παραγγελίας. Το www.sportado.gr παρέχει στους χρήστες της ιστοσελίδας κατόπιν εγγραφής τους σαν μέλη. Η πράξη αυτή είναι προαιρετική καθώς οι αγορές από τους χρήστες μπορούν να ολοκληρωθούν και χωρίς την εγγραφή τους σαν μέλη. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους. Εάν επιλεγεί από τον χρήστη η διαδικασία της εγγραφής σαν μέλους θα του δοθούν ένα username και ένα password της επιλογής του που θα εγγυάται την αποκλειστική πρόσβαση του ιδίου στην χρήση του συγκεκριμένου λογαριασμού. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα διακοπής ή διαγραφής του συγκεκριμένου λογαριασμού εφόσον οι ενέργειες του μέλους δεν συμβαδίζουν με τους όρους που αποδέχθηκε ο χρήστης κατά την εγγραφή του .

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

H εταιρεία “Sportado.gr” με έδρα το Κρανίδι και με δραστηριότητα την εμπορία αθλητικών ειδών, δημιούργησαν την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ενδέχεται εσείς, οι χρήστες του ιστοτόπου, να μας παρέχετε πληροφορίες που αφορούν στην εκτέλεση της παραγγελίας σας. Όποιες πληροφορίες μας παρέχετε, διέπονται από τους κατωτέρω κανόνες, τους οποίους εσείς, ως χρήστες του ιστοτόπου, αποδέχεστε με την χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Παράλληλα, η χρήση του παρόντος ιστοτόπου συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς και των όρων χρήσης που σας γνωστοποιούνται στον ιστοτόπου www.sportado.gr.

Το παρόν περιγράφει την πολιτική της “Sportado.gr” σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους επισκέπτες των σελίδων της (εφεξής “χρήστες”).

α. Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες της “Sportado.gr” και κατά την περίπτωση παραγγελίας προϊόντων από την εταιρία μας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες για λογαριασμό σας για την αντίστοιχη αγοραπωλησία των προϊόντων αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Διευκρινίζεται ότι η “Sportado.gr” δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των επισκεπτών της. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της “Sportado.gr” προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και συνδιαλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Η “Sportado.gr” ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Οι χρήστες του παρόντος ιστότοπου, αποδέχεσθε ότι όποιες πληροφορίες παρέχετε κατά την χρήση του, τις παρέχετε εκούσια και αφού έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του “Sportado.gr”. Η παροχή των ζητούμενων πληροφοριών είναι απαραίτητη τόσο για την ορθή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της παραγγελίας σας όσο για την μέγιστη δυνατή προστασία των συναλλαγών μέσω του “Sportado.gr”. Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η οικονομική συναλλαγή ή είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της “Sportado.gr” και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης με την “Sportado.gr”. Όταν πρόκειται για στοιχεία ατόμων που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία ή δεν έχουν πραγματοποιήσει κάποια συναλλαγή με την εταιρία μας, αλλά έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε άλλες on-line δραστηριότητες (π.χ. σε διαγωνισμούς), τα στοιχεία τους διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην “Sportado.gr” χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους. Αποδέκτες στοιχείων του αρχείου, δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

β. Χρήση cookies

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής σας στο site της “Sportado.gr”, οι σελίδες τις οποίες βλέπετε, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν “φορτώνονται” στον Υπολογιστή σας. Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα.
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies.
Σε περίπτωση που δεν έχετε ρυθμίσει τον υπολογιστή σας να απορρίπτει τα cookies, μπορείτε να περιηγηθείτε στο site της “Sportado.gr” ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφείτε σε κάποια από τις υπηρεσίες της ή παραγγείλετε κάποιο προϊόν.

γ. Παροχή πληροφοριών

Το “Sportado.gr” σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους χρήστες του ιστότοπού μας, να μας παρέχουν πληροφορίες για τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο info@sportado.gr.
Κάθε εκτέλεση παραγγελίας και παράδοση των προϊόντων απαιτεί αναγκαία την συλλογή προσωπικών στοιχείων. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του “Sportado.gr”. Η εκ μέρους σας προσκόμιση και επίδειξη των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από το “Sportado.gr” για τους ανωτέρω λόγους. Ως εκ τούτου, η εκ μέρους σας παραγγελία προϊόντων μέσω του “Sportado.gr” και η αποδοχή της συναλλαγής αυτής, σημαίνει την εκ μέρους σας αποδοχή για την λήψη και επεξεργασία για τους ανωτέρω λόγους και εντός των ανωτέρω πλαισίων από το “Sportado.gr” προσωπικών δεδομένων που παρέχετε.
Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα της “Sportado.gr” στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε.

δ. Χρήστες κάτω των 18

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/ κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στο website της “Sportado.gr”.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα και επίσης  δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η επιχείρηση δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Η επιχείρηση δεν ελέγχει τους όρους χρήσης και λειτουργίας καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων άλλων ιστοσελίδων τα οποία πιθανόν να παραπέμπουν σύνδεσμοι οι οποίοι υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.sportado.gr. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners στo www.sportado.gr  ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE)

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.sportado.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος για τον χρήστη πέραν της τιμολογιακής πολιτικής την  οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο του κάθε χρήστη. Το www.sportado.gr δίνει τη δυνατότητα αγοράς των προϊόντων μέσω των ειδικώς διαδικτυακών εφαρμογών που διαθέτει σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Ο χρήστης με τα πάτημα του κουμπιού ¨Παραγγελία ¨ αναλαμβάνει την υποχρέωση παραλαβής και πληρωμής του προϊόντος με τους όρους τους οποίους περιγράφονται. Η εταιρεία δεσμεύεται να παραδώσει στον αγοραστή σε μέγιστο χρονικό όριο 30 ημερών εκτός εάν έχει ζητηθεί από τον χρήστη άλλη ημερομηνία παραλαβής. Η επιχείρηση Sportado.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μία αγορά ενός πελάτη εφόσον τον ενημερώσει γραπτώς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεφωνικής επικοινωνίας. Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνει με εταιρεία της επιλογής της επιχείρησης  και με το κόστος που περιγράφεται αναλυτικά σε ειδική παράγραφο των όρων χρήσης. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος η εταιρεία  είναι υποχρεωμένη να αντικαταστήσει το προϊόν ή να προχωρήσει σε επιστροφή του συνολικού ποσού στον χρήστη αγοραστή μετά από ανάλογο αίτημα του. Ο χρήστης/αγοραστής θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν στην  εταιρεία με έξοδα αποστολής της ίδιας. Στη συνέχεια θα πρέπει να αξιολογηθεί το προϊόν και να γίνει επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί ελαττωματικό προϊόν αυτό επιστρέφεται στον χρήστη/αγοραστή ο οποίος επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν το δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη καθώς και όλοι οι όροι χρήσης.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ – ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΟΡΩΝ

Για την αγορά προϊόντος μέσω του www.sportado.gr δεν απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού από τον χρήστη αλλά η καταχώρηση των στοιχείων του, αλλά δίνεται προαιρετικά η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση το www.sportado.gr εγγυάται την σωστή διαχείριση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη Επίσης, απαιτείται η επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας με την αποστολή ενημερωτικού e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία έχει δηλώσει ο χρήστης κατά τη διάρκεια εγγραφή ή καταχώρησης της παραγγελίας.  Γλώσσα επικοινωνίας η Ελληνική. Οι εντολές και παραγγελίες του πελάτη θα αρχειοθετούνται από την επιχείρηση και θα διατηρούνται στο αρχείο της για όσο χρόνο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων από επιτηδευματίες (Κ.Β.Σ. – Π.Δ. 186/1992). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά προϊόντων μέσω του www.sportado.gr με δήλωση του προς την επιχείρηση Sportado.gr η οποία εδρεύει στο Κρανίδι, Ιερολοχιτών 1, Τ.Κ. 23100. Ο χρήστης έχει προθεσμία δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει, χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Η ευθύνη και το κόστος επιστροφής του προϊόντος βαρύνει τον χρήστη. Το κόστος επιστροφής του προϊόντος μπορεί να αναληφθεί από την επιχείρηση και στη συνέχεια να αφαιρεθεί από το ποσό επιστροφής προς τον πελάτη/χρήστη. Η συγκεκριμένη ενέργεια παρέχεται σαν προαιρετική επιλογή στον χρήστη για την αποφυγή υπερχρέωσης του ιδίου από την εταιρεία ταχυμεταφορών που θα χρησιμοποιήσει.  Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει στον χρήστη/αγοραστή τα χρήματά του εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημέρα την οποία ενημερώθηκε από τον αγοραστή ότι αυτός υπαναχωρεί. Ο αγοραστής με την καταχώρηση την παραγγελίας δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται τους όρους χρήσης του www.sportado.gr και ότι είναι ενημερωμένος για το δικαίωμα υπαναχώρησης όπως αυτό περιγράφεται εδώ. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται στην αρχική εργοστασιακή του κατάσταση χωρίς να έχει υποστεί φθορές ή να έχει γίνει χρήση του. Εάν αποσυσκευάσει το προϊόν δεν θεωρείται ότι έκανε  κακή χρήση του προϊόντος. Να σημειωθεί ότι δικαίωμα υπαναχώρησης δε θεμελιώνεται  στην περίπτωση που ο χρήστης ζητήσει την εκτύπωση πάνω στα είδη της αγοράς του προσωπικών επιλογών, σημάτων , λέξεων. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η επιστροφή των συγκεκριμένων ειδών με αντίστοιχη επιστροφή των χρημάτων του. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος στην περίπτωση που γίνει κακή χρήση και προκληθούν φθορές σε αυτό. Εάν αποσυσκευάσει το προϊόν δεν θεωρείται ότι έκανε  κακή χρήση του προϊόντος .  

ΤΙΜΗ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – Φ.Π.Α.

Οι δαπάνες μεταφοράς ανέρχονται, για προϊόντα έως τρία (3) κιλά, στο ποσό των 3.9 Ευρώ για παραγγελίες εντός Ελλάδας και μέχρι του συνολικού ποσού παραγγελίας 39 €, ενώ στη για παραγγελίες πάνω από 39 € (έως τρία (3) κιλά) το κόστος μεταφοράς είναι δωρεάν. Οι δαπάνες μεταφοράς δύνανται να μεταβληθούν λόγω ειδικών συνθηκών (υπέρβαρο, ογκώδες δέμα, κ.ο.κ.) και οριστικοποιούνται με την έγκριση του πελάτη/χρήστη. Οι τιμές των προϊόντων ενσωματώνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. Σε περίπτωση χονδρικής πώλησης γίνεται αντίστοιχα επιμερισμός του ΦΠΑ των μεταφορικών ενώ το κόστος υπολογίζεται με βάση τον όγκο και τον βάρος των πωληθέντων ειδών. Η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης του πελάτη/χρήστη για το συνολικό κόστος της παραγγελίας του πριν την οριστικοποίησης της στην ειδική ενότητα  ¨Το καλάθι μου¨. Δηλώνεται ότι όλες οι χρεώσεις που αναφέρονται στη ενότητα ¨Το καλάθι μου ¨είναι τελικές χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση εκτός από ειδικές απαιτήσεις που θα γνωστοποιήσει ο πελάτης στα σχόλια της παραγγελίας του ή τηλεφωνικά στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό (π.χ. τυπώματα, ειδική μεταχείριση του προϊόντος, χρήση διαφορετικής εταιρεία μεταφορών κ.τ.λ.). Σε περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας ο χρήστης/αγοραστής δεν επιβαρύνεται με καμία επιπλέον χρέωση για την συναλλαγή αυτή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, μονομερώς το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.sportado.gr και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.sportado.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του www.sportado.gr και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.